Hoşgeldin. Soru sormak veya cevaplamak için hemen üye ol.
0 oy
338 kez görüntülendi
ios development kategorisinde tarafından

Merhabalar. Tableview'ın detailLabel'ında uzak sunucudan çektiğim sayısal değerlerin string'e çevrilmiş halini tutuyorum. Bu veri web service'ten int olarak da geliyor. Hedefim yine aynı view controller'da bulunan bir label'ın text'ine checkmarked olan tableview rowlarının içerisindeki sayısal değerleri toplamını yazdırmak. didSelectRowAt methodunun içerisinde bu kod ile checkmarking olayını sağladım.

if let cell = tableView.cellForRow(at: indexPath as IndexPath) { if cell.accessoryType == .checkmark{ cell.accessoryType = .none } else{ cell.accessoryType = .checkmark } }

Seçili satırların değerlerini nasıl toplayabilirim? Teşekkürler.

1 cevap

0 oy
tarafından
tarafından seçilmiş
 
En İyi Cevap

Konuyla alakalı basit bir örnek hazırladım.

//
// ViewController.swift
// tableViewCheckMark
//
// Created by Yasin TURKOGLU on 22.04.2018.
// Copyright © 2018 Yasin TURKOGLU. All rights reserved.
//

import UIKit

typealias Person = (name: String, age: UInt)

class ViewController: UIViewController, UITableViewDelegate, UITableViewDataSource, UINavigationBarDelegate {

  let aTableView:UITableView = {
    let tableView = UITableView()
    tableView.translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = false
    tableView.tableFooterView = UIView()
    tableView.separatorInset = .zero
    tableView.separatorStyle = .singleLine
    tableView.allowsSelection = true
    tableView.allowsMultipleSelection = false
    return tableView
  }()

  let navigationBar:UINavigationBar = {
    let bar = UINavigationBar()
    bar.barTintColor = .orange
    bar.translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = false
    return bar
  }()

  let navigationBarTitle = UINavigationItem()

  let persons:[Person] = [
    Person(name: "Ahmet",  age: 11),
    Person(name: "Mehmet", age: 14),
    Person(name: "Ayşe",  age: 17),
    Person(name: "Fatma",  age: 10),
    Person(name: "Hasan",  age: 9),
    Person(name: "Hüseyin", age: 18),
    Person(name: "Zeynep", age: 16),
    Person(name: "Dilek",  age: 13)
  ]

  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
    self.navigationBar.delegate = self
    self.navigationBar.items = [self.navigationBarTitle]
    self.view.addSubview(self.navigationBar)
    self.aTableView.delegate = self
    self.aTableView.dataSource = self
    self.view.addSubview(self.aTableView)
    if #available(iOS 11.0, *) {
      NSLayoutConstraint.activate([
        self.navigationBar.leadingAnchor.constraint(equalTo: self.view.leadingAnchor),
        self.navigationBar.trailingAnchor.constraint(equalTo: self.view.trailingAnchor),
        self.navigationBar.topAnchor.constraint(equalTo: self.view.safeAreaLayoutGuide.topAnchor),
        self.aTableView.topAnchor.constraint(equalTo: self.navigationBar.bottomAnchor),
        self.aTableView.bottomAnchor.constraint(equalTo: self.view.safeAreaLayoutGuide.bottomAnchor),
        self.aTableView.leadingAnchor.constraint(equalTo: self.view.safeAreaLayoutGuide.leadingAnchor),
        self.aTableView.trailingAnchor.constraint(equalTo: self.view.safeAreaLayoutGuide.trailingAnchor)
        ])
    } else {
      NSLayoutConstraint.activate([
        self.navigationBar.leadingAnchor.constraint(equalTo: self.view.leadingAnchor),
        self.navigationBar.trailingAnchor.constraint(equalTo: self.view.trailingAnchor),
        self.navigationBar.topAnchor.constraint(equalTo: self.topLayoutGuide.topAnchor),
        self.aTableView.topAnchor.constraint(equalTo: self.navigationBar.bottomAnchor),
        self.aTableView.bottomAnchor.constraint(equalTo: self.bottomLayoutGuide.bottomAnchor),
        self.aTableView.leadingAnchor.constraint(equalTo: self.view.leadingAnchor),
        self.aTableView.trailingAnchor.constraint(equalTo: self.view.trailingAnchor)
        ])
    }
    self.view.layoutIfNeeded()
    calculateAgesTotal()
  }

  func position(for bar: UIBarPositioning) -> UIBarPosition {
    return .topAttached
  }

  func numberOfSections(in tableView: UITableView) -> Int {
    return 1
  }

  func tableView(_ tableView: UITableView, numberOfRowsInSection section: Int) -> Int {
    return self.persons.count
  }

  func tableView(_ tableView: UITableView, heightForRowAt indexPath: IndexPath) -> CGFloat {
     return 50.0
  }

  func tableView(_ tableView: UITableView, cellForRowAt indexPath: IndexPath) -> UITableViewCell {
    let cell: UITableViewCell = {
      guard let cell = tableView.dequeueReusableCell(withIdentifier: "cell") else {
        return UITableViewCell(style: UITableViewCellStyle.subtitle, reuseIdentifier: "cell")
      }
      return cell
    }()
    let person = self.persons[indexPath.row]
    cell.textLabel?.text = "\(person.name)"
    cell.detailTextLabel?.text = "Age: \(person.age)"
    return cell
  }

  func tableView(_ tableView: UITableView, didSelectRowAt indexPath: IndexPath) {
    if let cell = tableView.cellForRow(at: indexPath) {
      if cell.accessoryType == .checkmark{
        cell.accessoryType = .none
      } else{
        cell.accessoryType = .checkmark
      }
    }
    calculateAgesTotal()
    tableView.deselectRow(at: indexPath, animated: true)
  }

  func calculateAgesTotal() {
    var selectedAgeTotals:UInt = 0
    for i in 0..<self.persons.count {
      let indexPath = IndexPath(row: i, section: 0)
      if let cellAtIndexPath = self.aTableView.cellForRow(at: indexPath) {
        if cellAtIndexPath.accessoryType == .checkmark{
          if let detailTextLabel = cellAtIndexPath.detailTextLabel {
            if let ageText = detailTextLabel.text {
              let isolatedAgeString = ageText.replacingOccurrences(of: "Age: ", with: "")
              if let age = UInt(isolatedAgeString) {
                selectedAgeTotals += age
              }
            }
          }
        }
      }
    }
    if selectedAgeTotals > 0 {
      self.navigationBarTitle.title = "Selected ages total \(selectedAgeTotals)"
    } else {
      self.navigationBarTitle.title = "No person selected"
    }
  }

  override func didReceiveMemoryWarning() {
    super.didReceiveMemoryWarning()
  }

}
tarafından

Projeye uğraştığım için hızlı bir biçimde dönüş yapamadım. Gösterdiğiniz şekilde yapabildim. İlginiz için çok teşekkür ederim.

...