Hoşgeldin. Soru sormak veya cevaplamak için hemen üye ol.

Swift - How to get first and last day of week

0 oy
116 kez görüntülendi
24, Mart, 2017 ios development kategorisinde ibolat tarafından soruldu

Merhaba arkadaşlar,

Tarih olarak içinde bulunduğumuz haftanın ilk ve son gününü almak istiyorum, aşağıda paylaştığım kod parçacığında haftanın ilk gününü alıyorum ama son günün bir türlü elde edemedim...

var mondaysDate: Date {
return Calendar(identifier: .iso8601).date(from: Calendar(identifier: .iso8601).dateComponents([.yearForWeekOfYear, .weekOfYear], from: Date()))! }

let FirstDayOfWeek = mondaysDate.description(with: Locale.current)

print(FirstDayOfWeek.substring(with: 0..<2))  // return 20

1 cevap

0 oy
24, Mart, 2017 yasin tarafından cevaplandı
24, Mart, 2017 ibolat tarafından seçilmiş
 
En İyi Cevap

bulduğun haftanın ilk gününe ait tarihe 6 gün ekle.

  var mondaysDate: Date {
    let calendar = Calendar(identifier: .iso8601)
    let thisMondayDate = calendar.date(from: calendar.dateComponents([.yearForWeekOfYear, .weekOfYear], from: Date()))!
    return thisMondayDate
  }    
  var sundaysDate: Date {
    let calendar = Calendar(identifier: .iso8601)
    return calendar.date(byAdding: .day, value: 6, to: mondaysDate)!
  }

let FirstDayOfWeek = mondaysDate.description(with: Locale.current)
let LastDayOfWeek = sundaysDate.description(with: Locale.current)      
print("FirstDayOfWeek:\(FirstDayOfWeek)")
print("LastDayOfWeek:\(LastDayOfWeek)")
...