Hoşgeldin. Soru sormak veya cevaplamak için hemen üye ol.
0 oy
178 kez görüntülendi
ios development kategorisinde tarafından

Merhaba arkadaşlar,

Tarih olarak içinde bulunduğumuz haftanın ilk ve son gününü almak istiyorum, aşağıda paylaştığım kod parçacığında haftanın ilk gününü alıyorum ama son günün bir türlü elde edemedim...

var mondaysDate: Date {
return Calendar(identifier: .iso8601).date(from: Calendar(identifier: .iso8601).dateComponents([.yearForWeekOfYear, .weekOfYear], from: Date()))! }

let FirstDayOfWeek = mondaysDate.description(with: Locale.current)

print(FirstDayOfWeek.substring(with: 0..<2))  // return 20

1 cevap

0 oy
tarafından
tarafından seçilmiş
 
En İyi Cevap

bulduğun haftanın ilk gününe ait tarihe 6 gün ekle.

  var mondaysDate: Date {
    let calendar = Calendar(identifier: .iso8601)
    let thisMondayDate = calendar.date(from: calendar.dateComponents([.yearForWeekOfYear, .weekOfYear], from: Date()))!
    return thisMondayDate
  }    
  var sundaysDate: Date {
    let calendar = Calendar(identifier: .iso8601)
    return calendar.date(byAdding: .day, value: 6, to: mondaysDate)!
  }

let FirstDayOfWeek = mondaysDate.description(with: Locale.current)
let LastDayOfWeek = sundaysDate.description(with: Locale.current)      
print("FirstDayOfWeek:\(FirstDayOfWeek)")
print("LastDayOfWeek:\(LastDayOfWeek)")
...