Hoşgeldin. Soru sormak veya cevaplamak için hemen üye ol.

Json Parse User Login

0 oy
190 kez görüntülendi
17, Mayıs, 2017 ios development kategorisinde csayin tarafından soruldu

Merhabalar herkese,

kullanıcı girişi yapmak icin web servise post islemi gerçekleştiriyorum, butona tıklayıp kullanıcı adi ve parolayı post ediyorum doğru ise;

{
"accesstoken" = "bZj8O-i-J6Kj5Hm12spnQ4EFN9RnlU2ZEeDYXe6aGU33qFIyxTG0AIWk8KPKRy-eqC4N-6z2yXlhh9pOb0Fdv-bcjy9-FVJemKVZRsbTCfTxXmVjfFXbbWd9mMJ5uBVl8DH4T-O4cL2sbk3wlDZpwb12ynUB7408pYlNpuqTJ4FBsK5UrXHJsx4aQLadtZV7lKNILYlvs2okU60bxAdAtA2f1tWCYyEIsYpk";
"expiresin" = 35999;
"token
type" = bearer; }

yanlis ise ;

{
error = "Ge\U00e7ersiz istek";
"error_description" = "Hatal\U0131 kullan\U0131c\U0131 bilgisi..."; }

terminal çıktılarını alıyorum. Ancak gelen degerlere göre doğru login action'nunu gercekleştiremedim. json'dan böyle parse etmeyi denedim ancak bunu bir sabite atayamadım login prosedürünü düzenleyemedim.

if let succesful = json["token_type"] as AnyObject? {
//datayi burada bir sabite append edemedim.
print(succesful)
}

fonksiyonum bu şekilde;

func LoginProcess(username:String,password:String){
  
  let url = NSURL(string: "http://api.xxxxx.com/token")
  
  let request = NSMutableURLRequest(url: url! as URL)
  
  request.httpMethod = "POST"
  
  request.setValue("application/x-www-form-urlencoded", forHTTPHeaderField: "Content-Type")
  
  let post = "username=\(username)&password=\(password)&grant_type=password"
  
  request.httpBody = post.data(using: String.Encoding.utf8)
  
  let task = URLSession.shared.dataTask(with: request as URLRequest) { (data, response, error) -> Void in
    
    
    if let mydata = data {
      do {
        let json = try JSONSerialization.jsonObject(with: mydata, options: []) as AnyObject 
        
        print(json)

      } catch {
        print(error)
      }
    }
    
  }
  
  task.resume()
  
}

bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim nasıl bir yapı kurmalıyım acaba?

Herkese iyi çalışmalar.

1 cevap

0 oy
17, Mayıs, 2017 yasin tarafından cevaplandı
18, Mayıs, 2017 csayin tarafından seçilmiş
 
En İyi Cevap

şöyle bişeyler olarabilir mesela

class LoginProcess {
  class func letLoginWith(userName: String, password: String, completion:@escaping([String:Any]?, Error? ) -> Void) {
    let urlString:String = "http://api.xxxxx.com/token"
    if let url = URL(string: urlString) {
      var request = URLRequest(url: url)
      request.httpMethod = "POST"
      request.setValue("application/x-www-form-urlencoded", forHTTPHeaderField: "Content-Type")
      let postData = "username=\(userName)&password=\(password)&grant_type=password"
      request.httpBody = postData.data(using: String.Encoding.utf8)
      let task = URLSession.shared.dataTask(with: request, completionHandler: { (data, response, error) in
        if error == nil {
          if let receivedData = data {
            do {
              let json = try JSONSerialization.jsonObject(with: receivedData, options: [])
              if let dict = json as? [String:Any] {
                completion(dict, nil)
              } else {
                completion(nil, nil)
              }
            } catch let JSONSerializationError {
              completion(nil, JSONSerializationError)
            }
          } else {
            completion(nil, nil)
          }
        } else {
          completion(nil, error)
        }
      })
      task.resume()

    } else {
      completion(nil, nil)
    }
  }
}

şöyle kullanırsın;

override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()

    LoginProcess.letLoginWith(userName: "deneme", password: "1234568") { (response, error) in
      if let receivedResponse = response {
        if let accesstoken = receivedResponse["accesstoken"] as? String {
          if let expiresin = receivedResponse["expiresin"] as? Int {
            if let tokentype = receivedResponse["tokentype"] as? String {
              print("accesstoken:\(accesstoken) expiresin:\(expiresin) tokentype:\(tokentype)")
            }
          }
        } else if let error = receivedResponse["error"] as? String {
          if let error_description = receivedResponse["error_description"] as? String {
            print("error:\(error) error_description:\(error_description)")
          }
        }
      }
      if let receivedError = error {
        print("error:\(receivedError.localizedDescription)")
      }
    }
  }
18, Mayıs, 2017 csayin tarafından yorumlandı

cevabını için teşekkür ederim Yasin hocam, dün json'ı parse edip, doğru değerlerin girildiği senaryoda "toke_type" ı yanlış ise "error"u birer string'e atayıp, gerekli parametrelerle login işlemini gerçekleştirebildim. Sizin cevabınızdaki kodlarla da işlem yapabildim. Tekrar teşekkür ederim. :)

...