Hoşgeldin. Soru sormak veya cevaplamak için hemen üye ol.
0 oy
1.8k kez görüntülendi
ios development kategorisinde tarafından
tarafından düzenlendi

Merhabalar herkese json'dan gelen veriyi bir struct'ın içine parse etmeye çalışıyorum. Json bu fonksiyon ile başarılı bir şekilde geliyor ve print(responSting)'de eksiksiz yazdırılıyor;

func getSales(authorization:String) {

  let url = NSURL(string: "http://api.xxx.com/satislar")

  let request = NSMutableURLRequest(url: url! as URL)

  request.httpMethod = "GET"

  request.addValue(authorization, forHTTPHeaderField: "Authorization")

  let task = URLSession.shared.dataTask(with: request as URLRequest) { data,response,error in

  guard error == nil && data != nil else {
    print("error", error!)
    return
  }

  let httpStatus = response as? HTTPURLResponse

  if httpStatus!.statusCode == 200 {
    if data?.count != 0 {
      let responString = try! JSONSerialization.jsonObject(with: data!, options: .allowFragments) as? NSArray

          print(responString!, "get sales successful") //buraya kadar tamam

      DispatchQueue.main.async {
        //self.tableView.reloadData()
      }
    } else {
      print("No got data from URL")
    }
  } else { 
    print("error httpstatus code is ", httpStatus!.statusCode)
  }
}
task.resume()
}

böyle bir struct yapısı kurdum;

struct SalesStruct {

  var id:Int
  var name:String
  var date:String
  var product:String
  var price:String
  init(productDetails:[String:String]) {
    self.id = Int(productDetails["REFID"]!) ?? 0
    self.name = productDetails["CAD"]!
    self.date = productDetails["ISLEMTARIHI"]!
    self.product = productDetails["PAKET"]!
    self.price = productDetails["TUTAR"]!
  }
}

şu sekilde de viewcontroller da tanımladım;

var salesDataStack:[SalesStruct] = []

bu da json'dan gelen datanın bir kısmı;

(
    {
    REFID=1
    CAD = "company name";
    ISLEMTARIHI = "11.06.2017";
    PAKET = "product";
    TUTAR = "550,20 $";
  },
{
     REFID=1
    CAD = "company name2";
    ISLEMTARIHI = "16.06.2017";
    PAKET = "product";
    TUTAR = "220,20 $";
  }
)

print(responString!, "get sales successful") dan sonra islemleri yapmam gerek düşüncesiye alttaki 2 örneği denedim ancak sonuca varamadım;

for temp in responString! {
    self.salesDataStack.append(SalesStruct(productDetails: temp as! [String : String]))
}

for temp in responString! {
    let product = SalesStruct(productDetails: temp as! [String : String])
    self.salesDataStack.append(product)
}
tarafından

//fonksiyon
func getIpBasedLocationData(authorization:String, completionHandler:@escaping ([IPBasedLocationData]?) -> Void) {
//authorization:String'i ekledim
if let myUrl = URL(string: "http://api.nilvera.com/satislar") {
var request = URLRequest(url: myUrl)
request.httpMethod = "GET"
request.addValue(authorization, forHTTPHeaderField: "Authorization") //token elemanlarini ekledim
URLSession.shared.dataTask(with: request, completionHandler: { (data:Data?, response:URLResponse?, error:Error?) in
if error == nil {
if let httpResponse = response as? HTTPURLResponse {
if httpResponse.statusCode == 200 {
if let receivedData = data {
do {
let jsonObject = try JSONSerialization.jsonObject(with: receivedData, options: .allowFragments)

                //print(jsonObject)//json basarili

                if let array = jsonObject as? [[String:Any]] {
                  var returningData:[IPBasedLocationData] = []
                  for part in array {

                    var dataPart = IPBasedLocationData()

                    if let salesName = part["CAD"] {
                      if let salesNameInString = salesName as? String {
                        dataPart.name = salesNameInString
                      }
                    }
                    if let salesId = part["REFID"] {
                      if let salesIdInt = salesId as? Int {
                        dataPart.id = salesIdInt
                      }
                    }

                    if let salesDate = part["ISLEMTARIHI"]{
                      if let salesDateInString = salesDate as? String{
                        dataPart.date = salesDateInString
                      }
                    }
                    if let salesProduct = part["PAKET"]{
                      if let salesProductInString = salesProduct as? String{
                        dataPart.product = salesProductInString
                      }
                    }
                    if let salesPrice = part["TUTAR"]{
                      if let salesPriceInString = salesPrice as? String{
                        dataPart.price = salesPriceInString
                      }
                    }
                    returningData.append(dataPart)
                  }

                  completionHandler(returningData)
                } else {
                  completionHandler(nil)
                }
              } catch let jsonError {
                print("jsonError:\(jsonError.localizedDescription)")
                completionHandler(nil)
              }
            } else {
              print("there is no recevied data")
              completionHandler(nil)
            }
          } else {
            print("invalid response:\(httpResponse.statusCode)")
            completionHandler(nil)
          }
        } else {
          completionHandler(nil)
        }
      } else {
        print("request error:\(String(describing: error?.localizedDescription))")
        completionHandler(nil)
      }
    }).resume()
  } else {
    completionHandler(nil)
  }
}

uygun yerde bu sekilde çağırıyoruz;

getIpBasedLocationData(authorization: strTokenType2+" "+strAccessToken) { (locationData:[IPBasedLocationData]?) in

      DispatchQueue.main.async {
        if let receivedLocationData = locationData {
          for dataPart in receivedLocationData {
            if let salesName = dataPart.name{
              print("adi: \(salesName)")
            }
            if let salesDate = dataPart.date{
              print("tarih: \(salesDate)")
            }
            if let salesProduct = dataPart.product{
              print("paket: \(salesProduct)")
            }
            if let salesPrice = dataPart.price{
              print("tutar: \(salesPrice)")
            }
            if let salesId = dataPart.id{
              print("id: \(salesId)")
            }

            self.salesDataStack.append(dataPart)

          }


        } else {
          print("no location data received")
        }

        self.tableView.reloadData()
        self.activityIndicator.stopAnimating()
        UIApplication.shared.endIgnoringInteractionEvents()
      }

    }

1 cevap

0 oy
tarafından
tarafından seçilmiş
 
En İyi Cevap

uygulama çöküyor mu?

tarafından
tarafından yeniden gösterildi

haklısınız anlaşılır şekilde ifade etmemişim; burdan sonra gelen verilerin adı alanını table view'da listeleyip seçilen verinin detay ekranına gidiyor, ve şimdiki amacım table view'da arama yapabilmek. salesDataStack.name alanını kullanabilmeyi hedeflemiştim.

tarafından

daha önce sizden cevabını aldığım search bar ve detay örneğinde ki fonksiyonda member hatası alıyorum. asıl sormak istediğim buydu aslında.

!:Value of type '[IPBasedLocationData]' has no member 'name'

func updateSearchResults(for searchController: UISearchController) {
  if let searchString:String = self.searchController.searchBar.text {
    if searchString != "" {
      self.filteredDataStack.removeAll(keepingCapacity: false)

      for dummyData in self.salesDataStack {
        let searchingFocus:String = salesDataStack.name //Value of type '[IPBasedLocationData]' has no member 'name'
        if (searchingFocus.range(of: searchString, options: String.CompareOptions.caseInsensitive, range: nil, locale: nil) != nil) {
          self.filteredDataStack.append(dummyData)
        }
      }
    } else {
      self.filteredDataStack = self.salesDataStack
    }

    self.tableView.reloadData()
  }
}
tarafından

fonsiyondaki hatayı fark ettim ve şu şekilde düzenledim ;

func updateSearchResults(for searchController: UISearchController) {
  if let searchString:String = self.searchController.searchBar.text {

    if searchString != "" {
      self.filteredDataStack.removeAll(keepingCapacity: false)

      for salesData in self.salesDataStack {
        let searchingFocus:String = salesData.name
        if (searchingFocus.range(of: searchString, options: String.CompareOptions.caseInsensitive, range: nil, locale: nil) != nil) {
          self.filteredDataStack.append(salesData)
        }
      }
    } else {
      self.filteredDataStack = self.salesDataStack
    }

    self.tableView.reloadData()
  }
}

uygulama çalışıyor ama hala arama yapınca table view boşa düsüyor filteredDataStack boş geliyor.

tarafından

fonksiyondaki hatayı fark ettim ve düzenledim şuan gayet satabil çalışıyor, yardımlarınız cevaplarınız ve sabrınız için çok teşekkür ederim Yasin hocam.

not: başlıktan gelen arkadaslar icin kafa karisikligi olmasin diye calisan kod blogunu soruyo yorum olarak yazdim.

tarafından

Rica ederim. Kolay gelsin

...