Hoşgeldin. Soru sormak veya cevaplamak için hemen üye ol.
0 oy
408 kez görüntülendi
ios development kategorisinde tarafından

https://ibb.co/cPuPQR
https://ibb.co/k9t15R
https://ibb.co/cUhuQR

Data'ları alabiliyorum .Yasin Hocam araştırmalarımda JSONDecoder().decode... yapıldıgında struct içine veriler atılabiliyor.Fakat ben atınca nil oluyor. // lu alan şeklinde zaten belli. Duz Http yapsam da aynısı oluyor. Burda alamofire kullandım. Aldıgım data'yı nasıl struct'a atabilirim. ?

bir cevap ile ilgili: Json veriyi Struct model için Atma

2 Cevaplar

0 oy
tarafından

paylaştığın ekran görüntülerinde, json verisi içerisinde null'dönen değerler var.

 "user_type_color" : null
 "login_type" : null

ama Data struct'ın içerisinde bu null değerleri tutabilecek bir karşılık yok.
null dönen veya dönebilecek değerler için struct karşılıklarını optional olarak tanımlamalısın.

struct Data: Codable {
.
.
.
var user_type_color: String?
var login_type: String?
.
.
.
}
0 oy
tarafından
tarafından seçilmiş
 
En İyi Cevap

Aşağıdaki gibi bir json datasını,

{
  "data": [
  {
    "color": "green",
    "color_RGB": {
      "blue": "110",
      "green": "216",
      "red": "169"
    },
    "color_type": "success",
    "comment": "4 ENGINES PERFORMANCE",
    "date": "Tuesday, 26th December 2017",
    "date_added": "26/12/2017 06:47",
    "tag_name": "Completed",
    "time": "06:47 AM",
    "title": "Completed Course",
    "user_message_id": "8620445"
  },
  {
    "color": "light-green",
    "color_RGB": {
      "blue": "161",
      "green": "161",
      "red": "161"
    },
    "color_type": "default",
    "comment": "4 ENGINES PERFORMANCE",
    "date": "Tuesday, 26th December 2017",
    "date_added": "26/12/2017 06:46",
    "tag_name": "Continue",
    "time": "06:46 AM",
    "title": "Completed Study Course",
    "user_message_id": "8620439"
  },
  {
    "color": "blue",
    "color_RGB": {
      "blue": "226",
      "green": "172",
      "red": "89"
    },
    "color_type": "primary",
    "comment": "EUROPEAN REDUCED VERTICAL SEPARATION MINIMA - EUR RVSM",
    "date": "Tuesday, 26th December 2017",
    "date_added": "26/12/2017 06:44",
    "tag_name": "Entered",
    "time": "06:44 AM",
    "title": "Entered Exam",
    "user_message_id": "8620404"
  }
  ]
}

Swift 4 üzerinde Alamofire kütüphanesi ve Codable Struct yapısını kullanarak aşağıdaki verdiğim örnekte olduğu gibi alabilirsin.

//
// ViewController.swift
// codableWithAlamofire
//
// Created by Yasin TURKOGLU on 28.12.2017.
// Copyright © 2017 Yasin TURKOGLU. All rights reserved.
//
import UIKit
import Alamofire
struct TimeLineModel: Codable {
  var data: [tData]
}
struct tData: Codable {
  var color: String?
  var color_RGB: colorRGB
  var color_type: String?
  var comment: String?
  var date: String?
  var date_added: String?
  var tag_name: String?
  var time: String?
  var title: String?
  var user_message_id: String?
}
struct colorRGB: Codable {
  var blue: String?
  var green: String?
  var red: String?
}
class ViewController: UIViewController {

  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
  }

  override func viewDidAppear(_ animated: Bool) {
    super.viewDidAppear(animated)


    getData { (error, timeLineModel) in
      if let receivedError = error {
        print("An error occured: \(receivedError.localizedDescription)")
      } else {
        if let receivedTimeLineModel = timeLineModel {
          receivedTimeLineModel.data.forEach({ (data) in
            print(data)
            print("\n")
          })
        }
      }
    }


  }
  private func getData( completion: @escaping(Error?, TimeLineModel?) -> Void) {
    Alamofire.request("http://test.url", method: HTTPMethod.get, parameters: nil, encoding: URLEncoding.default, headers: nil).responseData { (response) in
      switch response.result {
      case .success(let data):
        let decoder = JSONDecoder()
        do {
          let timeLineModel = try decoder.decode(TimeLineModel.self, from: data)
          completion(nil, timeLineModel)
        } catch let error {
          completion(error, nil)
        }
      case .failure(let error):
        completion(error, nil)
      }
    }
  }
  override func didReceiveMemoryWarning() {
    super.didReceiveMemoryWarning()
  }
}
...