Hoşgeldin. Soru sormak veya cevaplamak için hemen üye ol.

Rightbarbutton üzerine bildirim ekleme

0 oy
129 kez görüntülendi
4, Nisan, 2018 ios development kategorisinde Dodi tarafından soruldu

Merhaba;
Ben NavigationItem'ım rightbarbutton'una bildirim(rozet) eklemek istiroyurm. Böylelikle uygulama anasayfasında kendisine kaç mesaj geldiğini bu rightbarbutton'un üzerindeki ufak bildirim view'indan(badge) göstereceğim. Hazır veya kodla right bar button ekliyorum fakat şunları yapamıyorum.
1- rightbarbuttonum tam sağa yapışmıyor(Sistemin tanımladığı değil benim kendi resimlerimde) biraz sola kaymış oluyor.
2- En önemli kısım ise: rihgtbarbuttonum üzerine nasıl rozet(badge) ekleyebilirirm.

rightbarbutton um resmi örnekteki gibidir.
enter image description here

https://resmim.net/f/pub30q.png

1 cevap

0 oy
5, Nisan, 2018 yasin tarafından cevaplandı

UINavigationItem ile kullanılabilecek bir fonksiyon hazırladım.
NavigationController altında yer alan viewcontroller'ların rightBarButtonItem propertysine set ederek kullanabilirsin.
Badge'i update etmek istediğinde, fonksiyonu yeniden çağırarak button objesinin yeni badge numarasıyla yeniden oluşturulmasını sağlayabilirsin.

import UIKit

class ViewController: UIViewController {

  var badgeCounter:UInt = 0

  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
    self.navigationItem.rightBarButtonItem = barButtonItemWithBadge(badgeNum: 0, buttonHeight: 30.0, buttonImage: UIImage(named: "mailIcon"), selector: #selector(buttonAction))
  }

  @objc func buttonAction() {
    print("do something")
    self.badgeCounter += 1
    self.navigationItem.rightBarButtonItem = barButtonItemWithBadge(badgeNum: self.badgeCounter, buttonHeight: 30.0, buttonImage: UIImage(named: "mailIcon"), selector: #selector(buttonAction))
  }

  func barButtonItemWithBadge(badgeNum: UInt, buttonHeight: CGFloat, buttonImage: UIImage!, selector: Selector) -> UIBarButtonItem {
    let size:CGFloat = (buttonHeight * 0.5)
    let fontColor:UIColor = .white
    let backgroundColor:UIColor = .red
    let borderWidth:CGFloat = (size * 0.1)
    let borderColor:UIColor = .white
    let fontName:String = "Avenir-Heavy"
    let button = UIButton(type: .custom)
    button.setImage(buttonImage, for: .normal)
    button.imageView?.contentMode = .scaleAspectFit
    button.addTarget(self, action: selector, for: .touchUpInside)
    let rightBarButton = UIBarButtonItem(customView: button)
    if let parrentView = rightBarButton.customView {
      parrentView.translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = false
      NSLayoutConstraint.activate([
        parrentView.widthAnchor.constraint(equalTo: parrentView.heightAnchor),
        parrentView.heightAnchor.constraint(equalToConstant: buttonHeight)
        ])
      if badgeNum > 0 {
        var badgeSize:CGSize = CGSize(width: size + (borderWidth * 4), height: size + (borderWidth * 4))
        if let textFont = UIFont(name: fontName, size: ceil(size * 0.8)) {
          let paragraphStyle = NSMutableParagraphStyle()
          paragraphStyle.alignment = .center
          let textFontAttributes:[NSAttributedStringKey : Any] = [
            NSAttributedStringKey.font: textFont,
            NSAttributedStringKey.foregroundColor: fontColor,
            NSAttributedStringKey.paragraphStyle: paragraphStyle
          ]
          let text:String = "\(badgeNum)"
          let calculatedTextSize = (text as NSString).size(withAttributes: textFontAttributes)
          if calculatedTextSize.width > size {
            badgeSize = CGSize(width: calculatedTextSize.width + (borderWidth * 5), height: size + (borderWidth * 4))
          }
          let attributedText = NSAttributedString(string: text, attributes: textFontAttributes)
          let holderView:UIView = UIView()
          holderView.isUserInteractionEnabled = false
          holderView.backgroundColor = backgroundColor
          holderView.layer.cornerRadius = badgeSize.height * 0.5
          holderView.layer.shadowOffset = CGSize(width: 0.0, height: 1.0)
          holderView.layer.shadowColor = UIColor.black.cgColor
          holderView.layer.shadowRadius = 0.2
          holderView.layer.shadowOpacity = 0.5
          holderView.layer.borderWidth = borderWidth
          holderView.layer.borderColor = borderColor.cgColor

          holderView.translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = false
          parrentView.addSubview(holderView)
          NSLayoutConstraint.activate([
            holderView.widthAnchor.constraint(equalToConstant: badgeSize.width),
            holderView.heightAnchor.constraint(equalToConstant: badgeSize.height),
            holderView.trailingAnchor.constraint(equalTo: parrentView.trailingAnchor, constant: (badgeSize.width * 0.4)),
            holderView.topAnchor.constraint(equalTo: parrentView.topAnchor, constant: -(badgeSize.height * 0.2))
            ])
          let badge = UILabel()
          badge.attributedText = attributedText
          badge.layer.shadowOffset = CGSize(width: 0.0, height: 1.0)
          badge.layer.shadowColor = UIColor.black.cgColor
          badge.layer.shadowRadius = 0.0
          badge.layer.shadowOpacity = 0.4
          badge.translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = false
          holderView.addSubview(badge)
          NSLayoutConstraint.activate([
            badge.widthAnchor.constraint(equalToConstant: badgeSize.width),
            badge.heightAnchor.constraint(equalToConstant: badgeSize.height),
            badge.centerXAnchor.constraint(equalTo: holderView.centerXAnchor),
            badge.centerYAnchor.constraint(equalTo: holderView.centerYAnchor)
            ])
          parrentView.layoutIfNeeded()
        }
      }
    }
    return rightBarButton
  }

  override func didReceiveMemoryWarning() {
    super.didReceiveMemoryWarning()
  }

} 
...