Hoşgeldin. Soru sormak veya cevaplamak için hemen üye ol.
0 oy
257 kez görüntülendi
ios development kategorisinde tarafından
tarafından düzenlendi

Merhabalar,

iOS mail uygulamasındaki gibi navigation bara bir button koydum ve aşağıdaki gibi tableview'ın isEditing modunu aktif hale getiriyorum, 'allowsMultipleSelectionDuringEditing = true' da true ya çekiyorum ancak ne row'a tıkladığımda unselected olarak gelen checkmarklar selected oluyor nede çoklu seçim ile ilgili bir işlem yapamıyorum. Tableview'da custom bir tableviewcell kullanıyorum sorun bununla mi alakalı çözüm bulamadım. Çoklu seçim ve selected/unselected checkmark olayını nasıl halledebilirim?

  @objc func edit(_ sender: UIBarButtonItem){

    _tblLastTransaction.isEditing = !_tblLastTransaction.isEditing

    if self._tblLastTransaction.isEditing{
      sender.title = "Tamam"

      let leftBarButtonItem = UIBarButtonItem(title: "Tümünü Seç", style: .plain, target: self, action: #selector(LastTransactionVC.selectA))
      self.navigationItem.leftBarButtonItem = leftBarButtonItem

      _tblLastTransaction.allowsMultipleSelectionDuringEditing = true
      _tblLastTransaction.setEditing(true, animated: false)

    }
    else{
      sender.title = "Düzenle"
      self.navigationItem.leftBarButtonItem = .none
    }

  }

enter image description here

1 cevap

0 oy
tarafından
tarafından seçilmiş
 
En İyi Cevap

Karşılaştığın problemin tam olarak neyden kaynaklandığını anlamadım, kodun tamamını incelemek gerekebilir. Ama yapmak istediğine yakın bir örnek hazırladım. Belki karşılaştırarma yaparak problemin ne olduğunu bulabilirsin.

//
// TableTestViewController.swift
// splitViewTest
//
// Created by Yasin TURKOGLU on 23.04.2020.
// Copyright © 2020 Yasin TURKOGLU. All rights reserved.
//

import UIKit

class TableTestViewController: UIViewController {

  private lazy var tableView: UITableView = {
    let tableView = UITableView()
    tableView.register(UITableViewCell.self, forCellReuseIdentifier: "cell")
    tableView.separatorInset = .zero
    tableView.separatorStyle = .singleLine
    tableView.allowsMultipleSelectionDuringEditing = true
    tableView.translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = false
    return tableView
  }()
  private var isAllRowsSelected: Bool = false
  private var selectedRowsIndexPath = [IndexPath]()

  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
    title = "Table Test"
    editingStateUpdater()
    tableViewSetup()
  }

  override func viewWillDisappear(_ animated: Bool) {
    super.viewWillDisappear(animated)
    if tableView.isEditing {
      tableView.isEditing = true
      editingStateUpdater()
    }
  }

  private func tableViewSetup() {
    tableView.delegate = self
    tableView.dataSource = self
    view.addSubview(tableView)
    tableView.trailingAnchor.constraint(equalTo: view.trailingAnchor).isActive = true
    tableView.leadingAnchor.constraint(equalTo: view.leadingAnchor).isActive = true
    tableView.topAnchor.constraint(equalTo: view.topAnchor).isActive = true
    tableView.bottomAnchor.constraint(equalTo: view.bottomAnchor).isActive = true
    view.layoutIfNeeded()
    tableView.reloadData()
  }

  @objc private func editToggle() {
    tableView.isEditing = !tableView.isEditing
    editingStateUpdater()
  }

  @objc private func sellectAllToggle() {
    isAllRowsSelected = !isAllRowsSelected
    allRowsSelection(selectAll: isAllRowsSelected)
  }

  private func allRowsSelection(selectAll: Bool) {
    for secionIndex in 0..<tableView.numberOfSections {
      let rows = tableView.numberOfRows(inSection: secionIndex)
      for rowIndex in 0..<rows {
        let indexPath = IndexPath(row: rowIndex, section: secionIndex)
        if selectAll {
          selectedRowsIndexPath.append(indexPath)
        }
        if let rowAtIndexPath = tableView.cellForRow(at: indexPath) {
          if !selectAll {
            tableView.deselectRow(at: indexPath, animated: true)
          } else {
            tableView.selectRow(at: indexPath, animated: true, scrollPosition: .none)
          }
        }
      }
    }
    if !selectAll {
      selectedRowsIndexPath.removeAll()
    }
  }

  private func editingStateUpdater() {
    var rightBarButtonTitle: String = "Düzenle"
    isAllRowsSelected = false
    selectedRowsIndexPath.removeAll()
    allRowsSelection(selectAll: isAllRowsSelected)
    if tableView.isEditing {
      rightBarButtonTitle = "Tamam"
      tableView.setEditing(true, animated: true)
      navigationItem.leftBarButtonItem = UIBarButtonItem(title: "Tümünü Seç", style: .plain, target: self, action: #selector(sellectAllToggle))
    } else {
      tableView.setEditing(false, animated: true)
      navigationItem.leftBarButtonItem = nil
    }
    navigationItem.rightBarButtonItem = UIBarButtonItem(title: rightBarButtonTitle, style: .plain, target: self, action: #selector(editToggle))
  }

}

extension TableTestViewController: UITableViewDelegate, UITableViewDataSource {

  func numberOfSections(in tableView: UITableView) -> Int {
    return 1
  }

  func tableView(_ tableView: UITableView, numberOfRowsInSection section: Int) -> Int {
    return 100
  }

  func tableView(_ tableView: UITableView, cellForRowAt indexPath: IndexPath) -> UITableViewCell {
    let cell = tableView.dequeueReusableCell(withIdentifier: "cell", for: indexPath)
    cell.textLabel?.textColor = .black
    cell.textLabel?.text = "Row \(indexPath.row)"
    return cell
  }

  func tableView(_ tableView: UITableView, didSelectRowAt indexPath: IndexPath) {
    if !tableView.isEditing {
      tableView.deselectRow(at: indexPath, animated: true)
    } else {
      if !selectedRowsIndexPath.contains(indexPath) {
        selectedRowsIndexPath.append(indexPath)
      }
    }
  }

  func tableView(_ tableView: UITableView, didDeselectRowAt indexPath: IndexPath) {
    if tableView.isEditing {
      if isAllRowsSelected {
        isAllRowsSelected = false
      }
      if let index = selectedRowsIndexPath.firstIndex(of: indexPath) {
        selectedRowsIndexPath.remove(at: Int(index.magnitude))
      }
    }
  }

  func tableView(_ tableView: UITableView, willDisplay cell: UITableViewCell, forRowAt indexPath: IndexPath) {
    if tableView.isEditing {
      if selectedRowsIndexPath.contains(indexPath) {
        tableView.selectRow(at: indexPath, animated: false, scrollPosition: .none)
      } else {
        tableView.deselectRow(at: indexPath, animated: false)
      }
    }
  }

  func tableView(_ tableView: UITableView, heightForRowAt indexPath: IndexPath) -> CGFloat {
    return 50.0
  }

}
...